Energie-audit

De uitvoering van een energieaudit gebeurt op basis van van de auditsoftware (EAP) die ter beschikking gesteld is door de overheid. Deze geldt enkel voor eengezinswoningen. De resultaten worden aan de aanvrager van de audit toegelicht waarna ze doorgestuurd worden naar een databank van de overheid.

Samen met het rapport en de factuur onvangt u een fiscaal attest met het bedrag dat u mag aftrekken van uw belastingen (40% van totale kost) bij uw volgende belastingsaangifte.
U kan hiervoor ook een premie aanvragen. Voor meer info zie www.eandis.be.