EPB

epb-verslaggevingWat is de EPB-regelgeving?

Wie bouwt of verbouwt in Vlaanderen moet rekening houden met strenge isolatie- en ventilatie-eisen. De nieuwe regeling moet het energieverbruik van nieuwe of te renoveren gebouwen met gemiddeld 30 procent doen slinken, wat goed is voor het milieu, maar ook goedkopere energiefacturen oplevert voor de bewoners of gebruikers.

Deze regelgeving geldt voor alle woningen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend. De woningen moeten voldoen aan een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie (isolatie, verwarmingsinstallatie, ventilatie, zonne-energie …).

Concreet betekent dit dat een woning zal gekarakteriseerd worden door een E-peil en een K-peil. Hiervoor worden bepaalde maximumwaarden opgelegd waaraan moet voldaan worden. Meer informatie zie EPB-eisen.

Wat is EPB-verslaggeving?

Er dient een verslag opgemaakt te worden van het volledige bouwproject inzake de energieprestaties en het binnenklimaat van de woning. Dit gebeurt door de EPB-verslaggever die vóór de start van de werkzaamheden wordt aangesteld. De verslaggever heeft als opdracht de energieprestatie van een gebouw in kaart te brengen en in te voeren in de Energieprestatiedatabank. Hij houdt tijdens de werken nauwkeurig alle zaken bij die een invloed hierop kunnen hebben.


Verlaging E-peil: E80 in 2010!

Woningen die na 1 januari 2010 vergund worden, moeten een E80-peil halen i.p.v. E100. Dat heeft de Vlaamse regering op 24 oktober 2009 beslist op voorstel van Minister Crevits van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur.

Verlaging E-peil: E70 in 2012!

Op 20 mei 2011 werd het wijzigingsbesluit van het Energiebesluit definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Voor het E-peil en de eisen op U-en R-waarden wordt een verstrenging in twee stappen doorgevoerd: in 2012 en 2014.

Verlaging E-peil: E60 in 2014!

Stel uw vraag:

(Verplicht)
(Verplicht)