Nieuwbouw

EPB-verslaggeving voor nieuwbouwepbverslaggeving

De EPB-eisen hebben als doel het energieverbruik te verminderen. In de praktijk moet er beter geïsoleerd worden en dienen meer rendabele installaties voor verwarming en warm water geplaatst te worden. Bovendien is een ventilatiesysteem verplicht teneinde een gezond binnenklimaat te bekomen. De mate van isolering en het primair energieverbruik worden vertaald in twee waarden: het K-peil en het E-peil.

  • E-peil

Het E-peil geeft het energieverbruik van het gebouw weer en mag maximaal 80 bedragen. Hierbij wordt rekening gehouden met de energieverbuiken voor ruimteverwarming, sanitair warm water en ventilatie maar eveneens de eventuele aanwezigheid van PV-panelen (fotovoltaïsche panelen) of een zonneboiler.

  • K-peil

Het K-peil is een waarde voor het isolatiepeil van het gebouw en is afhankelijk van de bestemming. Voor woon- en kantoorgebouwen bedraagt de maximale waarde 45. Uiteraard zal het K-peil een sterke invloed hebben op het E-peil.Alle bouwaspecten die invloed hebben op de energieprestatie van gebouwen worden in rekening gebracht.

- oriëntatie van de woning

- gebruikte materialen (opbouw muur, dak, vloer, ramen, deuren …)

- luchtdichtheid van het gebouw

- verwarmingssysteem

- ventilatiesysteem (A, B, C of D)

- zonnewering

- …