Isolatie

Het warmteverlies naar buiten zo veel mogelijk beperken door de woning thermisch goed te isoleren is een belangrijke stap op weg naar een energiezuinige woning. Het verhoogt bovendien het comfort van de woning.

Om “goed” te isoleren is niet alleen de keuze van het materiaal belangrijk, een correcte plaatsing is eveneens zeer belangrijk voor een optimaal resultaat. Spendeer daarom de nodige aandacht aan het goed aansluiten van de isolatie zodanig dat koudebruggen vermeden worden.

Volgende tabel geeft een overzicht van mogelijke isolatiematerialen met telkens hun lambdawaarde:

Isolatiemateriaal Lambdawaarde (W/mK)
Glaswol (MW) 0,032 à 0,040
Rotswol (MW) 0,035 à 0,042
Cellenglas (CG) 0,042 à 0,050
Geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) 0,033 à 0,042
Geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) 0,029 à 0,038
Polyurethaanschuim (PUR) 0,023 à 0,032
Polyisocyanuraat (PIR) 0,023 à 0,032

De lambda-waarde van een materiaal geeft aan in welke mate het materiaal de warmte geleidt en wordt uitgedrukt in W/mK. Hoe hoger de lambda-waarde, hoe beter het materiaal de warmte geleidt en hoe minder goed het isoleert.

Energieprestatieregelgeving

Bij nieuwbouwprojecten dient het totale isolatie peil, aangeduid met de letter K of K-peil van de woning kleiner te zijn dan of gelijk te zijn aan K 45. De koudebruggen hebben invloed op het K-peil en worden ingerekend om aan de maximumeis te voldoen. Tevens gelden er nog een bijkomende specifieke thermische isolatie-eisen aan de afzonderlijke constructiedelen. De U-waarden moeten namelijk kleiner zijn dan de opgelegde maxima (variabel i.f.v. de aanvraagdatum van de stedenbouwkundige vergunning) (Cfr. Onderstaande tabel). De invloed van goed thermisch geïsoleerde constructiedelen en mogelijke aanwezigheid van koudebruggen wordt verder nog in rekening gebracht bij de berekening van het E-peil.

Bij verbouwingen gelden enkel de specifieke thermische isolatie-eisen van de nieuwe, verbouwde of vervangen constructiedelen. De U-waarden moeten ook hier kleiner zijn dan de opgelegde maxima (Cfr. Onderstaande tabel).

Constructiedeel Maximale U-waarde (W/m²K)
aanvraag tot en met 31 december 2009 aanvraag vanaf 1 januari 2010
dak of plafond naar niet-geïsoleerde zolder 0,4 0,3
buitenmuur 0,6 0,4
vloer boven een buitenomgeving> 0,6
andere vloeren (zoals vloer op volle
grond en vloer boven kelder)
0,4
gemene muur naar buurgebouw 1,0
vensters (raamprofiel + beglazing) 2,5
beglazing 1,6
deuren en poorten 2,9