Verbouwing of renovatie

EPB-verslaggeving voor verbouwingen

De maximale U-waarden of de minimale R-waarden moeten gerespecteerd worden voor de verbouwde of nieuwe delen van de woning.

Er zijn geen vereisten inzake energieprestatie (E-peil). Er wordt met andere woorden geen rekening gehouden met het energieverbruik  van de verwarmingsinstallatie.

Men dient wel te voldoen aan de minimale ventilatie-eisen. Bij het vervangen van ramen zal men toevoeropeningen moeten voorzien. In het geval dat men een nieuw gedeelte aan de woning toevoegt, zullen alle ruimten aan de ventilatie-eisen moeten voldoen. Dus ook afvoeropeningen voor vochtige ruimten.

De EPB-eisen bij verbouwing zijn enkel van toepassing wanneer voor deze verbouwing een bouwvergunning nodig is én de tussenkomst van een architect verplicht is. De EPB-eisen zijn enkel van toepassing op de nieuwe en/of verbouwde delen van de woning.

Voor meer info over de prijzen, zie Tarieven.