EPB-verslaggever

EPB-verslaggever: Wat en hoe?

De aangifteplichtige moet vóór de start van de werkzaamheden een verslaggever aanstellen.

De EPB-verslaggever moet, ten laatste 8 dagen voor de aanvang van de bouwwerken, een (elektronische) startverklaring indienen bij de energieadministratie. Het is een verplicht document met gegevens over het bouwproject waaronder de startdatum en de verwachte resultaten op het vlak van energieprestaties en binnenklimaat (EPB). Ze zal door de verslaggever opgemaakt worden.

De EPB-verslaggever is verantwoordelijk voor de correcte berekening en aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw. De bouwheer is verantwoordelijk voor het voldoen van zijn gebouw aan de EPB-eisen.


EPB-aangifte

De EPB-aangifte zelf moet door de EPB-verslaggever ten laatste zes maanden na de ingebruikname van het gebouw ingediend worden. De aangifte is een conformiteitsdossier waarin een verslaggever alle maatregelen beschrijft die zijn opgenomen om de EPB-eisen na te leven, en de resultaten ervan al dan niet conform die eisen verklaart. Met andere woorden, hij controleert aan de hand van de effectief uitgevoerde werken en de geplaatste installaties of aan alle eisen voldaan is.

Energieprestatiecertificaat

Gelijktijdig met de EPB-aangifte moet de verslaggever een energieprestatiecertificaat voor het gebouw opmaken.
Dit certificaat geeft een indicatie van het energieverbruik van de woning en kan dus gebruikt worden om woningen met elkaar te vergelijken.

Verantwoordelijkheid

De verslaggever is verantwoordelijk voor de correcte berekening en aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw. De bouwheer is verantwoordelijk voor het voldoen van zijn gebouw aan de EPB-eisen.

Voor een uitgebreide beschrijving van het complete bouwproces kan u terecht op volgende website: energiesparen.be

Vraag eenvoudig een vrijblijvende prijsofferte aan:

(Verplicht)
(Verplicht)