EPC

Wat is een energieprestatiecertificaat of EPC?energieprestatiecertificaat

Zowel bij verkoop of verhuur van woningen als bij nieuwbouw dient men te beschikken over een energieprestatiecertificaat. Bij nieuwbouw volgt dit automatisch uit de EPB-verslaggeving. Bij verkoop en verhuur dient de eigenaar een EPC te laten opmaken vóór de woning te koop of te huur aangeboden wordt.

EPC voor VERKOOP & VERHUUR van woningen

EPC voor NIEUWBOUW via EPB-verslaggeving

EPC als stimulans voor meer energiezuinige woningen

Het EPC bij verkoop en verhuur van woningen is op voorstel van Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, door de Vlaamse regering goedgekeurd. In het kader van het Energierenovatieprogramma 2020 wordt er naar gestreefd een besparing van 30% van het huishoudelijk verwarmingsverbruik te realiseren.
Het certificaat dient bijgevolg als stimulans voor energiezuinige investeringen. De invoering ervan wordt opgelegd door een Europese richtlijn en geldt voor alle lidstaten.

epc

Bron: www.cdenv.be Invoering EPC energieprestatiecertificaat (Hilde Crevits)

Potentieel van het energieprestatiecertificaat

Aangezien er in Vlaanderen nog een groot potentieel is voor energiebesparingen in woningen, kunnen dergelijke maatregelen een belangrijke bijdrage leveren tot het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien kunnen door energiezuinige aanpassingen aan de woning, zoals dakisolatie, dubbele beglazing en een hoogrenderende verwarmingsketel, op termijn vele euro’s bespaard worden.

epc-huisjes