Energieprestatiecertificaat

Wat is een energieprestatiecertificaat of EPC?

Eigenaars die hun woning wensen te verkopen of te verhuren zijn verplicht om over een energieprestatiecertificaat te beschikken. Het energieprestatiecertificaat of EPC legt op zich geen eisen op, maar informeert de kandidaat-kopers en kandidaat-huurders over het energieverbruik van de woning of het appartement dat zij wensen te kopen of te huren. Het systeem maakt het mogelijk het energieverbruik van verschillende woningen te vergelijken en de te verwachten energiekosten in te schatten.

Wat kost een EPC?

De prijs voor het opmaken van een EPC is afhankelijk van het woningtype:

Type woning Tarief (incl. BTW)
Studio € 140
Appartement € 160
Gesloten bebouwing € 190
Halfopen bebouwing € 210
Open bebouwing € 230

Het plaatsbezoek kan steeds op zeer korte termijn gebeuren. Het afwerken van het EPC gebeurt binnen de 2 werkdagen.

Kengetal

Het energieverbruik wordt vertaald naar een kengetal.
Het kengetal is uitgedrukt in kWh/m²; en drukt uit wat het jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning. Het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) geplaatst, vergelijkbaar met het energielabel van bijvoorbeeld een koelkast of een wasmachine. Met dit kengetal kan men dan op een eenvoudige wijze de woning vergelijken met wat een “gemiddelde”, een “energetische slechte” en een “energetisch goede” woning verbruikt. De koper of de verhuurder krijgt hierdoor een indicatie van de te verwachten energiekosten.

Aanbevelingen als stimulans tot energiebesparing

Het certificaat bevat ook een reeks aanbevelingen om de woning energiezuiniger te maken. Op die manier krijgt de koper een idee van de te verwachten renovatiekosten als hij de woning energiezuiniger wenst te maken. Huurders hebben uiteraard veel minder mogelijkheden om zelf de woning energiezuiniger te maken, maar de aanbevelingen kunnen voor de verhuurder een stimulans betekenen om energiebesparende investeringen uit te voeren.
Wanneer eigenaars wel degelijk renovaties willen uitvoeren aan hun woning, vormt de verlaging van de energiekosten veruit de belangrijkste reden. Een verhoging van het comfort scoort ook redelijk goed, de verbetering voor het milieu speelt veel minder een rol. Het is dus vooral de eigen portemonnee die eigenaars aanzet om energiezuinige aanpassingen door te voeren.

Opname in koopakte

Bij de verkoop van een woning dient het energieprestatiecertificaat overgedragen te worden aan de koper. De notaris zal in de koopakte een aantal gegevens van het certificaat overnemen en zal verifiëren of de koper wel degelijk kennis heeft genomen van de inhoud van het certificaat. Hiertoe zal de notaris toegang hebben tot een databank, zodat hij kan verifiëren of voor het verkochte gebouw wel degelijk een certificaat werd opgemaakt.