Luchtdichtheid

Lager energieverbruik door luchtdicht bouwen

Tot 25% van onze warmte gaat verloren door kieren en spleten. Daarom is luchtdicht bouwen naast isoleren eveneens een belangrijk aspect tijdens de bouwfase. Op deze manier worden de warmteverliezen via de wanden tot een minimum beperkt. Een luchtlek is eveneens een warmtelek.

Luchtdichtheidsmeting – Wat is het? Wat kost het? Wat brengt het op?

Blowerdoor – Meting van de luchtdichtheid gebeurt met een Blowerdoor

luchtdichtbouwenHoe luchtdicht bouwen?


Tot 15 E-peilpunten lager: meten is weten

Het E-peil kan bij een luchtdichte gebouwschil gemakkelijk 10 punten lager liggen. In de EPB-wetgeving wordt default uitgegaan van een vrij slechte situatie. Meestal scoort een woning zonder speciale maatregelen te treffen reeds stukker beter dan de default-waarde.

blowerdoorHet resultaat van een luchtdichtheidsmeting met Blowerdoor vervangt de default-waarde met de verlaging van het E-peil tot gevolg. Een luchtdichte gebouwschil zorgt bovendien voor een optimale werking van het ventilatiesysteem. Enkel gecontroleerde ventilatie met andere woorden. Lekken kunnen, afhankelijk van waar ze zich bevinden, de oorzaak zijn van condensatie-problemen.

Er worden geen eisen gesteld aan luchtdichtheid van gebouwen maar er zijn wel streefwaarden gedefinieerd afhankelijk van het type ventilatiesysteem:


Gebouwen met natuurlijke ventilatie - max 3,0 x uur
Gebouwen met mechanische ventilatiesysteem – max 1,5 x uur
Gebouwen met balansventilatiesysteem met warmte-recuperatie – max 1,0 x uur
Passiefhuis (meting verplicht bij certificatie) - max 0,6 x uur


Verlaging E-peil: E80 in 2010!

Woningen die na 1 januari 2010 vergund worden, moeten een E80-peil halen i.p.v. E100. Dat heeft de Vlaamse regering op 24 oktober 2009 beslist op voorstel van Minister Crevits van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur.

Verlaging E-peil: E70 in 2012!

Op 20 mei 2011 werd het wijzigingsbesluit van het Energiebesluit definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Voor het E-peil en de eisen op U-en R-waarden wordt een verstrenging in twee stappen doorgevoerd: in 2012 en 2014.

Verlaging E-peil: E60 in 2014!