Blowerdoor

BLOWERDOOR – Meten is weten!

Het resultaat van de luchtdichtheidsmeting met Blowerdoor volgens norm NBN EN 13829, dat vermeld wordt in het luchtdichtheidsattest, is het luchtlekdebiet bij 50 Pa (V50-waarde). Deze waarde dient door de EPB-verslaggever omgerekend te worden om te kunnen ingeven in de EPB-software (delen door testoppervlakte).

Aandachtspunten wat betreft mogelijke lekken zijn de aansluiting van de muren aan het dak, de afwerking van de ramen en deuren, … Bij trasditionele bouw vormt de bepleistering de luchtdichtheidslaag, deze dient dus zo weinig mogelijk onderbroken te worden (m.a.w. bepleistering laten doorlopen achter inbouwtoilet, bad, …).

Kostprijs luchtdichtheidsmeting – Blowerdoor

Kostprijs luchtdichtheidsmeting van een eengezinswoning: 340 EUR incl. BTW

Voor projecten bestaande uit meerdere woningen kan best een specifieke vrijblijvende offerte aangevraagd worden.

Belangrijk om weten is dat een luchtdichtheidsmeting of blowerdoortest zichzelf terugverdient. Hetzij door extra subsidies die gebonden zijn aan het E-peil, hetzij door de korting op de onroerende voorheffing die je krijgt vanaf een bepaald E-peil.

Zie voordelen luchtdichtheidsmeting voor meer info.

Verloop van de Blowerdoortest:

  • voorbereiding: afsluiten ventilatiesysteem, uitschakelen verwarmingsketel, …
  • de blowerdoor wordt in een opening geplaatst (meestal een deuropening)
  • de woning wordt in onderdruk (50 Pa) gezet om lekken te detecteren
  • eventuele lekken kunnen op dat moment gedicht worden (bvb. dichtspuiten met silicone)
  • na controle start de officiële meting (1x onderdruk / 1x overdruk)
  • achteraf ontvangt u een officieel meetrapport en een certificaat

blowerdoor1blowerdoor2